rihab al fikr wa aladab

Radio Manarat

Live

rihab al fikr wa aladab

Nombre d'épisodes :
12 / 12
genres :
Langue du programme :
عربية

الحلقات


épisodes Durée
01

azmat el kiraa wa malhahiya el tahfiz alaiha

00:52:00
4 1
02

taatir eldawk elaam ala elintaj elfikri wa eladabi

00:52:00
0 1
03

hal tohakik el kitaba tawazon nafsiyan

00:52:35
1 1
04

eltakatouaa el fani wa el jamali baina el sinaa el taklidiya wa el fan el tachkili

00:52:01
0 1
05

daour el tarjama fi mad jousor el tawasol el takafi

00:52:00
1 1
06

ahamiyat el tarbiya fi tanmiyat el dawk el salim lada el motamadrisine

00:52:00
1 0
07

wakiaa el riwaya el maghribiya fi monakh elibdaa el alami

00:52:00
2 0
08

daour el naked el adabi wa manahij tahlil el khitab fi fahem el nousose el ibdaiya

00:52:01
0 1
09

elhoudor el takafi ala mawakiaa el tawasol el ijtimaa

00:52:00
3 0
10

tahawol el lorat el ajnabiya min wasila tawasol ila daroura mihaniya

00:52:00
3 0
11

daour el jamaiyat el madina fi takrib el takafa min el mowatinin

00:52:00
7 1
12

ahamiyat el boad el takafi fi tamtine el alakat bayna el douale

00:52:00
1 1